Webdesign


Webdesign
Webdesign, výběrové řízení MŠMT
Webdesign

Zabýváme se webdesignem neboli grafickým návrhem webových stránek, aplikací, e-shopů apod. Grafické zpracování webu je první, co uživatelé spatří a mělo by tedy zanechat výborný dojem. Na první pohled by měla být rozlišitelná tématika webu a jeho účel.

Webdesign je úzce spjat s vizuální komunikací, marketingem a psychologií (zejména teorií chování lidí na webových stránkách). 

Základní předpoklady úspěšného webdesignu:

  • profesionální grafické zpracování
  • důvěryhodnost - web musí působit seriozně
  • přesvědčivost - uživatel musí být stimulován k určitému úkolu, konverzi - např. koupě produktu, objednání služby apod.
  • intuitivnost - ovládání webu by mělo být standardní

Samotnému grafickému návrhu webových stránek předchází analýza a navržení optimální struktury webových stránek (rozmístění prvků na stránce, wireframe) a až následně grafické zpracování a nakódování šablony XHTML + CSS. 

Podívejte se na naše reference z oblasti webdesignu, tvorby webových stránekPinterest