DTP služby


DTP (desktop publishing) označuje specifický obor, pomocí které je publikováno tzv. od stolu (pomocí počítače). Jedná se o úpravy jako jsou skenování, retuš, sazba, zlom, předtisková příprava, dokončovací práce apod. Naši DTP operátoři jsou za využití sázecích počítačových programů připraveni zhotovit veškeré materiály určené k tisku.

DTP služby zahrnují například sazbu následujících tiskovin:Pinterest