Copywriting


Copywriting je tvůrčí činnost, při které copywriter vytváří poutavé texty, které prodávají produkty a služby. Při psaní textů pro webové stránky je nutné si uvědomit, že návštěvník text nezačne rovnou číst, ale nejdříve ho projede očima a hledá zajímavé informace. Texty musí být člěněny do odstavců, klíčová slova umístěna do nadpisů, podnadpisů a alternativních popisků obrázků, v textu ztučněna atd. 

SEO copywriting

Snahou webových stránek by měla být mimo jiné optimalizace pro vyhledávače (SEO), k čemuž z velké části přispívá i kvalita textového obsahu. Texty webových stránek by měly být unikátní (neexistuje duplicita na jiném webu) a přínosné. Je nutné si uvědomit, že texty se píšou primárně pro lidi, ne pro vyhledávače, nicméně jisté principy a pravidla by se měla dodržovat.

Co musí splňovat kvalitní texty webových stránek:

  • upoutat pozornost
  • vzbudit zájem o informace o produktu, službě
  • vytvořit touhu po produktu, službě
  • stimulovat k objednávce, rozhodnutí o koupi, využití služeb apod.

 Pinterest