Facebook Pinterest Behance Twitter

Tvorba webových stránek


Webdesign
Webdesign, výběrové řízení MŠMT
Webdesign

Při tvorbě nových webových stránek i při modernizaci stávajících klademe velký důraz nejen na grafickou atraktivitu, ale i použitelnost, uživatelskou přívětivost a optimalizaci pro vyhledávače. Uvědomujeme si, že sebehezčí web, pokud je ztracen v moři konkurenčních prezentací nebo neobsahuje-li správnou informační hodnotu, nemá význam.

Samotné tvorbě webových stránek předchází analýza:

  • stanovení cílů, které mají nové webové stránky splňovat
  • volba vhodné cílové skupiny (komu je web určen)
  • analýza klíčových slov pro účely optimalizace pro vyhledávače
  • rozbor požadované funkčnosti
  • analýza konkurence
 
Výše zmíněná analýza nám pomůže k návrhu tzv. wireframe neboli modelu rozmístění (struktury) prvků na stránce a jejich funkčnosti. Na základě definování rozmístění prvků začínáme zpracovávat grafický návrh Vašich webových stránek. Vzhledem k tomu, že sledujeme současné trendy v oblasti webové grafiky a víme, že webdesign je úzce spjat vizuální komunikacímarketingem a psychologií (zejména teorií chování lidí na webových stránkách), snažíme se tyto poznatky zužitkovat u každého zákazníka. 
 

Při tvorbě grafického návrhu webových stránek klademe důraz na:

  • profesionální grafické zpracování
  • důvěryhodnost - seriozně působící webové stránky jsou základním předpokladem úspěchu
  • přesvědčivost - k tomu, aby webové stránky nefungovaly pouze jako internetová vizitka, musí být návštavník stimulován k určitému úkolu (konverzi) - např. nákup produktu, objednávka služby, registrace apod.
  • intuitivnost - na webových stránkách by se neměly objevovat netypické ovládací prvky, které přinutí uživatele přemýšlet
 
Zhotovený a zákazníkem schválený grafický návrh je dále nakódován do šablony XHTML/CSS. Následuje nalití textových a obrázkových podkladů a SEO (optimalizace pro vyhledávače).
 
V případě, že máte v úmyslu webové stránky často editovat, ideálně k tomu poslouží náš redakční systém na míru, který Vám umožní jednoduchou editaci obsahu bez nutnosti znalosti webových technologií (prostředí podobné wordu či operačnímu systému). Zaškolení pro použití redakčního systému je samozřejmostí.
 
Pokud Vás naše tvorba webových stránek zaujala a chcete-li webové stránky právě od nás, neváhejte nás kontaktovat na info@nuovo-web.cz.


Pinterest